Προθεσμία σε Παναχαϊκή για Μπιτσάκο, Κοτσώνη

Super League 2 24 Φεβ 2021, 12:37

Η Παναχαϊκή κινδυνεύει με ποινή αφαίρεσης 6 βαθμών αν δεν τακτοποιήσει παλαιές οφειλές προς τους πρώην παίκτες της Αλέξανδρο Μπιτσάκο και Δημήτρη Κοτσώνη.

Για τον Μπιτσάκο ενεργοποιήθηκε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών και υπάρχει προθεσμία εξόφλησης εντός πέντε ημερών. Για τον Κοτσώνη ρυθμίστηκαν οι οφειλές σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις και η πρώτη πρέπει να καταβληθεί δέκα μέρες μετά από την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου (24/02). Μετά από πέντε μέρες αν δεν έχει καταβληθεί η δόση τότε θα αφαιρεθούν τρεις βαθμοί.

Οι αποφάσεις του Διαιτητικού έχουν ως εξής:

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Ενεργοποιεί σε βάρος της Παναχαϊκής την επιβληθείσα, με την υπ’ αριθμ. 124/2020 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Αλέξανδρου Μπιτσάκου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της ίδιας απόφασης, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από της επομένης ημέρας της κοινοποιήσεως της παρούσας αποφάσεως.

Ρυθμίζει την καταβολή της οφειλής της Παναχαϊκής, εκ συνολικού ποσού 21.348,13 ευρώ, σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ποσού 5.337,032 ευρώ εκάστης, πλέον των νομίμων τόκων, της πρώτης δόσης καταβλητέας την δέκατη (10) ημέρα από τη δημοσίευση της παρούσας και κάθε επόμενης μηνιαίας δόσης, την αντίστοιχη ημέρα καταβολής της πρώτης δόσης. Επιβάλλει στην Παναχαϊκή, για την περίπτωση μη τήρησης της άνω ρύθμισης και εξόφλησης του αιτούντος ποδοσφαιριστή Δημητρίου Κοτσώνη, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 342/2020 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της λήξης πληρωμής της πρώτης καθυστερούμενης και μη πληρωθείσης δόσης οφειλής.

Καταργεί τη δίκη που ανοίχθηκε με την από 18-1-2021 και με αριθμ. πρωτ. ΕΠΟ 1077/19-1-2021 αίτηση του αιτούντος Σεμπάστιαν Ιγκνάσιο Καμπαγέρο κατά της Νίκης Βόλου.

Estrella
Minetta Car Pack
agromarket
IDOMENEAS AKADHMIES 2019 1
/psiloritischania

Rabona ad