Στις 28 Ιουνίου η Γ.Σ. της ΕΠΣ Χανίων

Γενικά Θέματα - Τοπικό 21 Ιουνίου 2017, 18:39

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου, στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Χανίων, που είναι η πρώτη από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της νέας διοίκησης.

Κύρια θέματα ημερήσιας διάταξης ο οικονομικός απολογισμός της σεζόν 2016-2017, η έγκριση του προϋπολογισμού για τη νέα αγωνιστική περίοδο και οι τροποποιήσεις κάποιων άρθρων του καταστατικού.

Η πρόσκληση της ΕΠΣΧ προς τα σωματεία αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ε.Π.Σ. Χανίων, καθώς και την υπ’ αριθ. 1784/19-6-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Χανίων

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της Ε.Π.Σ. Χανίων στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Ε.Π.Σ. Χανίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ότι η Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Χανίων.
2.Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων-μελών της Ε.Π.Σ. Χανίων και έλεγχος απαρτίας.
3.Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ε.Π.Σ. Χανίων της 28-6-2017.
4.Ομιλία του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Χανίων.
5.Ορισμός τριών [3] μελών της, για τον έλεγχο των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
6.Ορισμός τριών [3] ψηφολεκτών.
7.Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Χανίων από 1-6-2016 έως 31-5-2017.
8.Έκθεση και έγκριση Οικονομικού απολογισμού από 1-6-2016 έως και 31-5-2017.
9.Έκθεση και έγκριση Προϋπολογισμού της περιόδου από 1-6-2017 έως 31-5-2018.
10.Αναγνώριση νέων Μελών της Ε.Π.Σ. Χανίων.
11.Τροποποίηση καταστατικού –άρθρο 30, άρθρο 32 και παράρτημα Α παράγραφος 2.

Οι αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών [τακτικός και αναπληρωματικός], νομιμοποιούνται, με την κατάθεση στη γραμματεία της Ενώσεως, αποσπάσματος πρακτικού συνεδριάσεως Δ.Σ., μέχρι και την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00. Όσα σωματεία δεν προσκομίσουν απόσπασμα πρακτικού εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ. Χανίων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας μελών, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη πρόσκληση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

karta antonis garden