ΣΕΓΑΣ: Μετάθεση των εκλογών για τα τέλη Μαρτίου

Στίβος | 18 Μαρ 2021, 18:44

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ αποφάσισε να μεταθέσει τις αρχαιρεσίες στην ομοσπονδία για τις 31 Μαρτίου, κάτι βέβαια που θα πρέπει να το εγκρίνει η γενική συνέλευση των σωματείων - μελών που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (20/03).

Ο λόγος της απόφασης της μετάθεσης έχει να κάνει με την ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του πληροφοριακού συστήματος “Ψηφιακή Κάλπη Ζευς”. Η ενημέρωση της ομοσπονδίας αναφέρει σχετικά:

«Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4 του Ν. 4778/2021 (ΦΕΚ Α’ 26/19.2.2021) Αρχαιρεσίες που έχουν προκηρυχθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εφ’ όσον πρόκειται να διεξαχθούν με την χρήση σύγχρονων μέσων Τ.Π.Ε., μπορούν να αναβληθούν με απόφαση του αρμοδίου καταστατικού οργάνου και να διεξαχθούν έως την 31 Μαρτίου 2021, κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ αποφασίζει ομόφωνα να μεταθέσει την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την 31η Μαρτίου 2021, προκειμένου να διεξαχθούν με την χρήση του πληροφοριακού συστήματος “Ψηφιακή Κάλπη Ζευς” της ΕΔΥΕΤΕ Α.Ε.

Η Απόφαση αυτή θα τεθεί προς έγκριση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των σωματείων μελών της 20/03/2021 κατά την συζήτηση των θεμάτων 4 και 5 της από 28/01/2021 πρόσκλησης.»

karta antonis garden

Rabona ad