Οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου αθλητισμού Νίκου Βλαζάκη

Γενικά Θέματα 28 Μαρτίου 2017, 19:58

Διαβάστε ποιες είναι οι αρμοδιότητες και η διάρκεια της θητείας του νέου αντιδημάρχου Χανίων, Νίκου Βλαζάκη.

Νέος αντιδήμαρχος Χανίων υπεύθυνος για τα θέματα αθλητισμού είναι από χθες ο Νίκος Βλαζάκης.

Η διάρκεια της θητείας του ορίστηκε μέχρι την λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής, δηλαδή μέχρι τις 31/08/2019.

Διαβάστε ποιες είναι ακριβώς οι αρμοδιότητές του. Η σχετική ενημέρωση από τον Δήμο Χανίων:

Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Βλαζάκη Νικόλαο, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του τομέα αθλητισμού του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού πλην του Γραφείου Πολιτισμού και Μουσικής Παιδείας – Φιλαρμονικής.

β. Την παρακολούθηση και συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του γραφείου Παιδείας και υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών του τμήματος Παιδείας και Δία Βίου Μάθησης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού όπως αυτό ορίζεται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χανίων ήτοι εκτός του γραφείου Δία Βίου Μάθησης.

γ. Την εκπροσώπηση του Δήμου Χανίων στη σχολική εφορία του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου – Λυκείου
Κρήτης.

δ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

karta antonis garden