Μπελάδες για Ρόδο, Ολ. Βόλου και Απόλλωνα Λαρ.

Super League 2 11 Μαρτίου 2022, 18:03

Με αφαίρεση βαθμών απειλούνται τρεις ομάδες της Super League 2 και μία που συνεχίζει πλέον στη Γ’ Εθνική.

/Bella Pizza

Η Ρόδος έχει τους περισσότερους… πονοκεφάλους καθώς καλείται να τακτοποιήσει τις οφειλές σε 4 πρώην παίκτες της για να αποφύγει την αφαίρεση 12 βαθμών. Δύο εκκρεμότητες καλείται να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός Βόλου και μία ο Απόλλων Λάρισας, όπως και η Δόξα Δράμας.

Αναλυτικά η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου είναι η εξής:

Επέβαλε στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Ευάγγελου Μακρή του Λάμπρου, του συνολικού ποσού των είκοσι χιλιάδων, τετρακοσίων σαράντα ενός ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (20.441,38), πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 404/2021 τελεσίδικης απόφασης της ΠΕΕΟΔ/Ε.Π.Ο, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Επέβαλε στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ- Η ΔΟΞΑ 2017 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΓΣ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Νικολάου Σαμπανίδη του Κων/νου , του συνολικού ποσού των μίας χιλιάδων, επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών (1.796,04), πλέον του ποσού των 200 ευρώ για δικαστική δαπάνη, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 414/2021 τελεσίδικης απόφασης της ΠΕΕΟΔ/Ε.Π.Ο, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Επέβαλε στην ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Αντωνίου Γίονδη του Κων/νου, του συνολικού ποσού των εννέα χιλιάδων, τριακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (9.378), πλέον του ποσού των 300 ευρώ για δικαστική δαπάνη, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 438/2021 τελεσίδικης απόφασης της ΠΕΕΟΔ/Ε.Π.Ο, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Ενεργοποίησε σε βάρος της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΟΣ ΠΑΕ», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Χρυσόστομου Ρεβυθόπουλου του Χρήστου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 381/2021 τελεσίδικης απόφασης της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ, την επιβληθείσα με την 13/2022 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Ενεργοποίησε σε βάρος της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΟΣ ΠΑΕ», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Ανδρέα Τσίπρα του Σταύρου, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 382/2021 τελεσίδικης απόφασης της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ, την επιβληθείσα με την 14/2022 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Επέβαλε στην Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 ΝΕΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ Π.Α.Ε Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Στέφαν Ντζούριτς, του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δεκατριών (4113,00) ευρώ κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 433/2021 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Επέβαλε στην Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937 ΝΕΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ Π.Α.Ε Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937», μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Γεωργίου Νικλητσιώτη, του ποσού των χιλίων επτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (1771,19 ευρώ ) κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 432/2021 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Επέβαλε στην Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ»., μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Ιωάννη Μπαστιάνου, του ποσού των εικοσιενός χιλιάδων εννιακοσίων δεκατριών ευρώ και πενήντα δυο λεπτών (21.913,52€) ,για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση λόγω πρόωρης λύσης του συμβολαίου με το νόμιμο τόκο από τη δήλη ημέρα καταβολής εκάστου επί μέρους ποσού, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 425/2021 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

 

 

Estrella
Chania cash
Minetta top plus
agromarket
IDOMENEAS AKADHMIES
KTEO Κρήτης
/blentcoffee

Rabona ad

agen poker online

agen poker online

agen poker online

agen poker online

agen poker online

agen poker online

agen poker online

agen poker online

agen poker online

bd138

agen slot online terpercaya

agen slot online terpercaya

agen slot online terpercaya

agen slot online terpercaya

agen slot online terpercaya

agen slot online terpercaya

agen slot online terpercaya

agen slot online terpercaya

agen slot online terpercaya

agen slot online terpercaya

agen slot online terpercaya

agen slot online terpercaya

agen slot online terpercaya

agen slot online terpercaya

agen slot online terpercaya

agen slot online terpercaya

agen sbobet terpercaya

agen sbobet terpercaya

agen sbobet terpercaya

agen sbobet terpercaya

agen sbobet terpercaya

bandar togel online

bandar togel online

situs poker online

togel online

login joker123

situs sbobet terpercaya

agen slot online

tante4d

qqemas

mpo757

bola88

qqdewa

http://11mail.catholicworker.org/

http://27rqdsc86t.danluu.com/

http://3.preciousplastic.com/

https://developer.sweetyhigh.com/

https://tribler.orgwww.tribler.org/

http://20.sorgalla.com/

http://20.sorgalla.com/poker-online/

http://20.sorgalla.com/poker-online/

http://20.sorgalla.com/sbobet/

http://20.sorgalla.com/togel-online/

https://bd138.com/

https://bd138.net/

https://bd138.org/

https://bd138.info/

togel online

togel online

togel online

togel online

togel online

togel online

togel online

togel online

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

agen slot online

agen slot online terbaik

situs agen slot online

agen slot online terpercaya

agen slot online indonesia

agen slot online

situs sbobet terpercaya

agen slot online resmi

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs poker online

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

situs sbobet terpercaya

agen slot online

agen slot online

agen slot online

agen slot online

agen slot online

agen slot online

agen slot online

agen slot online

agen slot online

agen slot online

agen slot online

login joker123

login joker123

login joker123

login joker123

login joker123

login joker123

login joker123

login joker123

login joker123

login joker123

login joker123

login joker123

login joker123

login joker123

login joker123

login joker123

agen slot online

agen slot online

agen slot online

agen slot online