Μειώθηκε το κόστος των δελτίων ορισμένου χρόνου

Γενικά Θέματα - Τοπικό 8 Ιουλίου 2016, 11:21

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τη μείωση των παραβόλων για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που συνάπτουν συμφωνίες ορισμένου χρόνου με ερασιτεχνικά σωματεία.

Οι τιμές των παραβόλων μειώθηκαν αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Αναλυτικά:

Δελτίο τριών [3] ετών: Πενήντα [50,00] ευρώ
Δελτίο δύο [2] ετών: Εξήντα [60,00] ευρώ
Δελτίο ενός [1] έτους: Ογδόντα [80,00] ευρώ

Μέχρι τώρα οι αντίστοιχες τιμές που ίσχυαν ήταν 100, 200 και 300 ευρώ.

 

karta antonis garden

Rabona ad