Μέχρι τις 31 Μαΐου η αποδέσμευση των υπεράριθμων αλλοδαπών

Γενικά Θέματα - Τοπικό 16 Μαρτίου 2016, 21:20

Διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα των υπεράριθμων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, λόγω κατάργησης της έννοιας "ομογενής" στο πεδίο "εθνικότητα" απέστειλε η Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ στις Ενώσεις, προς ενημέρωση των σωματείων τους.

Το σχετικό έγγραφο απέστειλε στα σωματεία της η ΕΠΣ Χανίων.

Τα δύο βασικά ζητήματα που αναφέρει η ΕΙΜ είναι τα εξής:

1.Το Τμήμα Μητρώου Δελτίων την 30-6-2015 προχώρησε στην αλλαγή του πεδίου της εθνικότητας για τους ήδη εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές, που ήταν καταχωρημένοι στα μητρώα της ομοσπονδίας με την ένδειξη “ομογενής”, μετατρέποντας την σε “αλλαδοαπός/κοινοτικός” κατά περίπτωση.

2. Κατόπιν τούτου, και επειδή με την ως άνω αλλαγή πολλές ομάδες διατηρούν στη δύναμή τους άνω των πέντε (5) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών άνω των 18 ετών, κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 4 εδ. β παράρτημα Β του Κανονισμού, καλείστε να προβείτε στην αποδέσμευση των υπεράριθμων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών υποβάλλοντας αίτηση στην Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών (δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 4 εδ. β παράρτημα Β του Κανονισμού) μέχρι την 31.05.2016.

Από την πλευρά της η ΕΠΣΧ σημειώνει τα εξής:

Επειδή τα πρωταθλήματα μας, θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31-5-2016, [καταληκτική ημερομηνία] για την αποδέσμευση των υπεράριθμων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, οι ομάδες της Ενώσεως μας, μπορούν να τους αποδεσμεύσουν και την περίοδο των αποδεσμεύσεων του Ιουλίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσφύγουν στην Ε.Ι.Μ./Ε.Π.Ο. καταβάλλοντας το ποσό που προβλέπει ο κανονισμός [200,00 ευρώ] για κάθε αποδέσμευση. Για οποιαδήποτε παραπέρα επεξήγηση θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας.
Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε προθεσμία έως τις 31-3-2016 για την κατάθεση αιτήσεων επανεγγραφής και πρώτης εγγραφής ποδοσφαιριστών, ολοκληρώνοντας έτσι τη μεταγραφική περίοδο για την ποδοσφαιρική σεζόν 2015 -2016.

Το έγγραφο της ΕΠΣΧ

Rabona ad