Λέει «ναι» για το αθλητικό κέντρο το Πολυτεχνείο Κρήτης!

Σπορ 21 Φεβρουαρίου 2022, 18:29

Την παραχώρηση χρήσης γης 65 συνολικά στρεμμάτων για τη δημιουργία αθλητικού κέντρου αποφάσισε η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

KTEO Κρήτης

Μετά τη νέα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, το Πολυτεχνείο δίνει έτσι στη δημοσιότητα την απόφαση η οποία ελήφθη και ουσιαστικά αυτή αφορά το γεγονός ότι ομόφωνα δηλώνεται η βούληση για την παραχώρηση των στρεμμάτων που αφορούν τη δημιουργία του αθλητικού κέντρου, εκτός από την αποκατάσταση των ζημιών στο κλειστό κολυμβητήριο.

«Το Πολυτεχνείο Κρήτης προτίθεται να στείλει την προτεινόμενη χωροθέτηση του αθλητικού κέντρου προκειμένου η ΓΓΑ, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, να προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του σταδίου στίβου και των λοιπών εγκαταστάσεων», τονίζεται σχετικώς, καθώς επίσης: «Παράλληλα με την ολοκλήρωση της μελέτης αποκατάστασης του κολυμβητηρίου, την εξεύρεση πόρων για την αποκατάστασή του και τη σύσταση του φορέα διαχείρισης, μπορεί να ξεκινήσει ο προγραμματισμός των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων με συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων».

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης στην 585/21.02.2022 συνεδρίασή της εξέτασε την τρέχουσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σχετικά με το Κλειστό Κολυμβητήριο Ακρωτηρίου και ανακοινώνει τα εξής:

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ήδη από το 2001, προχώρησε με απόφαση Συγκλήτου στην παραχώρηση χρήσης γης στον τότε Δήμο Ακρωτηρίου για την ανέγερση κλειστού κολυμβητηρίου. Το κολυμβητήριο κατασκευάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), αλλά έκτοτε δεν λειτούργησε ποτέ.

Η υφιστάμενη Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στη ΓΓΑ, το ΕΑΚ Χανίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης, η οποία υπεγράφη στις 30.08.2021, έχει τίτλο «Επικαιροποίηση Μελέτης Αποκατάστασης του Κτιρίου και του Περιβάλλοντος Χώρου του Κλειστού Κολυμβητηρίου Ακρωτηρίου Χανίων». Η συγκεκριμένη Σύμβαση βρίσκεται σε φάση εκτέλεσης και έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση του Κολυμβητηρίου, καθώς και θέματα διευθέτησης του περιβάλλοντα χώρου.

Η ολοκλήρωση της μελέτης αποκατάστασης του Κλειστού Κολυμβητηρίου Ακρωτηρίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τις Υπηρεσίες της ΓΓΑ και αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, αναγκαία συνθήκη για την ομαλή και αμοιβαία επωφελή έκβαση των συμφωνιών τους.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, με βάση σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου, είχε την έμπνευση και πρώτο πρότεινε την κατασκευή ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου αθλητικού κέντρου.

Δηλώνουμε και πάλι την ομόφωνη βούλησή μας για την παραχώρηση χρήσης γης συνολικά 65 στρεμμάτων για τη δημιουργία του αθλητικού κέντρου και τη διαθεσιμότητά μας να συζητήσουμε όλα τα θέματα που άπτονται τεχνικών, θεσμικών και πολεοδομικών ζητημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πολυτεχνείο Κρήτης προτίθεται να στείλει την προτεινόμενη χωροθέτηση του αθλητικού κέντρου προκειμένου η ΓΓΑ, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, να προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του σταδίου στίβου και των λοιπών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα με την ολοκλήρωση της μελέτης αποκατάστασης του κολυμβητηρίου, την εξεύρεση πόρων για την αποκατάστασή του και τη σύσταση του φορέα διαχείρισης, μπορεί να ξεκινήσει ο προγραμματισμός των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων με συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, με πνεύμα καλής θέλησης, αλλά και με την ευθύνη προσφοράς στην τοπική κοινωνία, δηλώνει ότι παραμένει σταθερό στο όραμα δημιουργίας ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου στην περιοχή του Ακρωτηρίου.

manolikakis

Rabona ad