Η τοποθέτηση Ασπαλάθου στην απάντηση της ΕΠΣΧ

Ασπάλαθος ΑΣ Γαλατά | 20 Ιανουαρίου 2023, 15:51

Ο Ασπάλαθος (Γαλατάς) δίνει συνέχεια στο θέμα του αγώνα με τα Σφακιά, που τελικά έγινε την Κυριακή 8 Ιανουαρίου.

Oinolatris

Στην απάντηση της ΕΠΣΧ ότι υπήρξε ορθή επανάληψη του προγράμματος στις 3 Ιανουαρίου στην ιστοσελίδα της Ενωσης ο αυτοοργανωμένος σύλλογος τοποθετείται μέσω εγγράφων, επικαλούμενος τον ΚΑΠ και το Αρθρο 11 (παράγραφος 6) όπου αναφέρονται τα εξής: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα και το γήπεδο τέλεσης αγώνα, υποχρεούται όμως να ειδοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους και το αρμόδιο Τμήμα Τάξης τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Το 48ωρο αρχίζει από την αποστολή της ειδοποίησης, με FAX ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, από τη διοργανώτρια στους εμπλεκόμενους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ασπαλάθου:

Estrella

Digital Print Shop
Papantonakis Cards
Crepaland Greece
Ζakroshoes
Crepe Factory Chania

Rabona ad