Επιτέλους: Πετρέλαιο θέρμανσης αντί για… κίνησης στα κολυμβητήρια της χώρας

Υγρός στίβος 10 Μαρτίου 2023, 16:11

Με πετρέλαιο θέρμανσης και όχι κίνησης θα θερμαίνεται από ‘δω και στο εξής το κολυμβητήριο Χανίων όπως και όλα τα εθνικά ή δημοτικά κολυμβητήρια της χώρας βάσει του νόμου 5025 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

KTEO Κρήτης

Τη σχετική ανάρτηση δημοσιεύει συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του το ΕΑΚ Χανίων, μια είδηση που κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική, κλείνοντας έτσι μια μεγάλη αγκύλωση που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς όλα τα εθνικά ή δημοτικά κολυμβητήρια της χώρας δεν θερμαίνονταν με το… αυτονόητο, δηλαδή με πετρέλαιο θέρμανσης όπως ίσως υπήρχε αυτή η εντύπωση, αλλά με πετρέλαιο κίνησης!

Γιατί συνέβαινε αυτό; Είναι μια πραγματικά πολύ καλή ερώτηση ομολογουμένως, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς για όλα αυτά συνήθως δεν υπάρχει μια σαφής απάντηση…

Σημασία έχει ότι πλέον η τάξη αποκαθίσταται.

Αυτό συνεπάγεται ότι τα χρήματα που θα χρειάζονται για πετρέλαιο στην προκειμένη περίπτωση για το κολυμβητήριο Χανίων θα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που χρειάζονταν μέχρι σήμερα. Ωστόσο, δεν εξοικονομεί μόνο το ΕΑΚ Χανίων, αλλά όλα τα ΕΑΚ της χώρας, κατά συνέπεια ο Ελληνας φορολογούμενος.

Η ανάρτηση από το ΕΑΚ Χανίων αναφέρει τα εξής:

Μεγάλη εξοικονόμηση στο καύσιμο που χρησιμοποιείται για την θέρμανση των δεξαμενών στο κολυμβητήριο Χανίων φέρνει ο νόμος 5025 που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο, προβλέπεται ότι μπορεί πλέον το ΕΑΚ Χανίων να προμηθεύεται πετρέλαιο θέρμανσης αντί κίνησης, που γινόταν μέχρι σήμερα, κάνοντας με αυτό τον τρόπο μεγάλη εξοικονόμηση στα χρήματα που δαπανούνταν μέχρι σήμερα, καθώς η τιμή του θέρμανσης είναι πολύ πιο χαμηλή.

Αναλυτικά:

Άρθρο 24

Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών

1.Κατά παρέκκλιση της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 73 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών τους.

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις ενεργών συμβάσεων προμήθειας πετρελαίου κίνησης, καθώς και στις περιπτώσεις διαγωνισμών σε εξέλιξη ή διαγωνισμών που έχουν ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος συμβασιοποιηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου αναφέρεται προμήθεια πετρελαίου κίνησης επιτρέπεται η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Rabona ad