Επεκτείνεται η προγραμματική για το Αθλητικό Κέντρο Ακρωτηρίου (Α.Κ.Α.)

Σπορ 1 Απριλίου 2022, 16:39

Εξελίξεις καταγράφονται σχετικά με τα έργα στο Ακρωτήρι και ειδικότερα για τη δημιουργία του Αθλητικού Κέντρου (Α.Κ.Α.).

KTEO Κρήτης

Οπως προκύπτει, τα δύο μέρη, δηλαδή η ΓΓΑ και το Πολυτεχνείο Κρήτης διατηρούν την επικοινωνία τους, καταλήγοντας μεταξύ άλλων στην απόφαση να παραταθεί για έναν ακόμη μήνα, ήτοι ως τις 30 Απριλίου, η μεταξύ τους προγραμματική σύμβαση.

Οι ειδήσεις που προκύπτουν, αφορούν το ότι η ΓΓΑ αναμένεται ν’ αναλάβει την εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία σταδίου με στίβο και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας του υπό δημιουργία Αθλητικού Κέντρου. Το Πολυτεχνείο από την πλευρά του αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης για την χωροθέτηση τόσο του σταδίου όσο και των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός του περιβάλλοντα χώρου καθώς και της πρόσβασης στο Α.Κ.Α. από τον υπάρχοντα φωτεινά σηματοδοτούμενο οδικό κόμβο.

Η σχετική ανακοίνωση από το υφυπουργείο Αθλητισμού αναφέρει τα εξής:

Στάλθηκε από το Υφυπουργείο Αθλητισμού στο Πολυτεχνείο Κρήτης, προς υπογραφή, η τροποποίηση της από 30-8-2021 Προγραμματικής Σύμβασης για την «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ».

Οι τροποποιήσεις είναι οι εξής:

– Παρατείνεται η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης κατά δύο μήνες από τη λήξη της, δηλαδή συμφωνείται παράταση έως και τις 30/04/2022, έπειτα από σχετικό αίτημα του Πολυτεχνείου.

– Επιπλέον των υποχρεώσεων που έχουν ήδη αναληφθεί από το Υφυπουργείο, η ΓΓΑ αναλαμβάνει και την εκπόνηση των Μελετών για τη δημιουργία Σταδίου με στίβο και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και την εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας του υπό δημιουργία Αθλητικού Κέντρου Ακρωτηρίου (Α.Κ.Α.).

– Το Πολυτεχνείο, πέραν των ήδη αναληφθεισών εκ μέρους του υποχρεώσεων, αναλαμβάνει και την εκπόνηση Μελέτης για τη χωροθέτηση τόσο του Σταδίου με στίβο, όσο και των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και της πρόσβασης στο Α.Κ.Α. από τον υπάρχοντα φωτεινά σηματοδοτούμενο οδικό κόμβο.

manolikakis

Rabona ad