Εκπροσώπηση του ΣΔΠΧ στη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας Διαιτητών

Διαιτησία | 23 Σεπτεμβρίου 2016, 11:08

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Χανίων θα εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας με τον πρόεδρο Παναγιώτη Γιαννακάκη και τον γενικό γραμματέα Δημοσθένη Δεδότση.

Η Γ.Σ. της ΟΔΠΕ, που κύριο θέμα της έχει την εκλογή νέου Δ.Σ., θα γίνει την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου και σε περίπτωση μη απαρτίας θα μεταφερθεί η διαδικασία για το Σάββατο 1 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του Συνδέσμου Διαιτητών:

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00 στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αθηνών (Διπύλου 7-9) θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας.

Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. έπειτα από την τελευταία συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τον Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Χανίων θα εκπροσωπήσουν ο Πρόεδρος Παναγιώτης Γιαννακάκης και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσθένης Δεδότσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Οκτωβρίου στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Η ανακοίνωση της ΟΔΠΕ:

Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΜΕΛΩΝ Ο.Δ.Π.Ε.

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Δ.Π.Ε., κατά τη Συνεδρίασή του Νο 29 / 3.9.2016, σύμφωνα με το Άρθρο 10, Κεφάλαιο Γ’, παρ. 9α του Καταστατικού της Ομοσπονδίας

κ α λ ο ύ μ ε

όλους τους Συνδέσμους Διαιτητών Ποδοσφαίρου – Μέλη της Ο.Δ.Π.Ε. στη Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της, που θα διεξαχθεί στην πόλη της Αθήνας την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09.00 στο ΣΔΠ Αθηνών, Διπύλου 7-9 (τηλ. 210-3838000, 6944541120 φαξ. 210-3827397) με

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1ο Εκλογή Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου των Πληρεξουσίων ορισμού των Αντιπροσώπων των Συνδέσμων – Μελών.
2ο Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
3ο Διοικητικός Απολογισμός απερχομένου Δ.Σ. (Από 13/10/2012 έως 30/9/2016)
4ο Οικονομικός Απολογισμός απερχομένου Δ.Σ. (Από 13/10/2012 έως 30/9/2016)
5ο Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (Από 15/11/2011 έως 30/9/2016)
6ο Συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα 3, 4, και 5
7ο Λήψη αποφάσεων επί οικονομικών θεμάτων της Ο.Δ.Π.Ε.
8ο Διάφορα θέματα
9ο Εκλογή Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής
10ο Κλήρωση για την ανάδειξη τριών (3) Μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής Εφέσεων Διαιτητών και Στελεχών Διαιτητών
11ο Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη:

δέκα τριών (13) τακτικών μελών και πέντε (5) αναπληρωματικών για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Π.Ε. και τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την επομένη ημέρα, ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 στον ίδιο τόπο και ώρα, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων Συνδέσμων – Μελών της Ο.Δ.Π.Ε.

Για το Δ.Σ. / Ο.Δ.Π.Ε.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΗΛ. ΣΠΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡ.

 

 

Estrella
Papantonakis Cards

Rabona ad