Στις 10 Οκτωβρίου η Γ.Σ. της ΠΑΕ ΟΦΗ

Super League 1 19 Σεπτεμβρίου 2018, 19:24

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΕ ΟΦΗ στον Μιχάλη Μπούση.

Η ομάδα του Ηρακλείου, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει την έκτακτη γενική συνέλευση της την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Κατά τη διάρκεια της θα γίνει και η απαιτούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:

«Πρόσκληση των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση .

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

( Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925 ΑΡ.ΓΕΜΗ : 139787860000)

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Δ.Σ., καλούνται οι μέτοχοι της Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Ιbis , που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης , επί της οδού Kορωναίου αρ. 26, στο Ηράκλειο Κρήτης για την λήψη αποφάσεων, επί των παρακάτω θεμάτων:

1)Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

2)Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αφορούν: α) σε ταμειακές διευκολύνσεις και β) σε οφειλές και υποχρεώσεις προς τρίτους,

3)Άλλα θέματα.

Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές (τίτλους) στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα , πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για το θέμα της ημερησίας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:

Την 22η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Ηράκλειο, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Εντολή Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Αλετράς»

ARENA-SPORT-CAFE-LOGO
Estrella
agromarket
IDOMENEAS AKADHMIES 2019 1
/psiloritischania