Δημιουργήθηκε η ΠΑΕ Ηρόδοτος

Football League 30 Αυγούστου 2018, 13:49

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα του Ηροδότου ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

ARENA-SPORT-CAFE-LOGO

Κι αυτό γιατί ο σύλλογος της Ν. Αλικαρνασσού είναι και επίσημα πλέον Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία. Η νέα εποχή στην οποία μπήκε το σωματείο με την άνοδο στη Football League, έκανε υποχρεωτική τη σύσταση ΠΑΕ. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την ενέκρινε και στις τάξεις του Ηροδότου επικρατεί ικανοποίηση.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «ΘΕΜΑ: Παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ (Π.Α.Σ.Α.) Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ε. ΗΡΟΔΟΤΟΣ Π.Α.Σ.Α.».

1.Εγκρίνουμε τη σύσταση της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ (Π.Α.Σ.Α.) Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ε. ΗΡΟΔΟΤΟΣ Π.Α.Σ.Α.».

2.Εγκρίνουμε το Καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας όπως αυτό καταρτίστηκε με την με αρ. 238/14.08.2018 Συμβολαιογραφική Πράξη του Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κρήτης ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ, αποτελούμενο από 45 (σαράντα πέντε) άρθρα.

3.Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ανακοίνωση καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιωάννης Αρεταίος».

Estrella
xoriatiko
Papantonakis Cards