Αφαίρεση βαθμών σε ΠΑΣ για Τσάβες και προθεσμία τριών ημερών

Super League 1 24 Ιανουαρίου 2018, 13:32

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου δέχθηκε την αίτηση του Κρίστιαν Τσάβες και απέρριψε αυτή του ΠΑΣ Γιάννινα, στον οποίο επέβαλλε ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών.

ARENA-SPORT-CAFE-LOGO

Ο ΠΑΣ έχει προθεσμία τριών ημερών για την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του πρώην ποδοσφαιριστή του ώστε να του επιστραφούν οι βαθμοί που αφαιρέθηκαν.

Αναλυτικά η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, που περιλαμβάνει και την υπόθεση του Παναθηναϊκού και του πρώην ποδοσφαιριστή του Γιενς Βέμερ, έχει ως εξής:

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις. Απέρριψε την από 06.12.2017 αίτηση του ποδοσφαιριστή Jens Alexander  Wemmer του Jochen περί επιβολής ποινής και την από 10.01.2017 πρόσθετη υπέρ αυτού παρέμβαση. Δέχθηκε την από 14.12.2017 αίτηση της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ΠΑΕ περί ρύθμισης της αναφερομένης στο σκεπτικό οφειλής και την από 19.12.2017 πρόσθετη υπέρ αυτής (ΠΑΕ) παρέμβαση.

Όρισε όπως η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Jens Alexander Wemmer του Jochen, με τη 548/2017 απόφαση της Α ΄ Ε.Ε.Ο.Δ της ΕΠΟ, οφειλή ύψους τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο και δεκαπέντε λεπτών ( 498.322,15) πλέον των νομίμων τόκων, καταβληθεί/εξοφληθεί από την οφειλέτιδα ΠΑΕ Παναθηναϊκός ΑΟ σε δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης δε εξ αυτών καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, και κάθε μια εκ των επομένων τριών μηνιαίων δόσεων, την αντίστοιχη ημέρα καταβολής της πρώτης δόσης.

Απέρριψε την από 18-12.2017 αίτηση της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα 1966 και δέχθηκε την από 23-11-.2017 αίτηση του αιτούντος Κρίστιαν Γκάμπριελ Τσάβες, επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Επέβαλλε και ενεργοποίησε σε βάρος της καθής ΠΑΕ. μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος, κατά τα διαλαμβανόμενα στο ιστορικό της παρούσας αιτίες και ποσά, την ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

 

Estrella
agromarket
IDOMENEAS AKADHMIES 2019 1
/psiloritischania