Αποτελέσματα

Γ’ Εθνική

1η αγωνιστική
Γιούχτας
Αστέρας Ρεθύμνου
Παλαιόχωρα
Πλατανιάς
ΑΟΑΝ
Αρης Σούδας
Αλμυρός
Αναγέννηση Ιεράπετρας
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
Αρης Ρεθύμνου
Νεάπολη
ΠΟΑ
Πόρος
Ηρόδοτος
Ρεθυμνιακός
Δαμάστα
2η αγωνιστική
Αρης Ρεθύμνου
Πόρος
Παλαιόχωρα
Γιούχτας
Πλατανιάς
Αλμυρός
Αστέρας Ρεθύμνου
ΑΟΑΝ
Αρης Σούδας
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
Αναγέννηση Ιεράπετρας
Νεάπολη
ΠΟΑ
Δαμάστα
Ηρόδοτος
Ρεθυμνιακός
3η Αγωνιστική
Γιούχτας
ΑΟΑΝ
Αλμυρός
Παλαιόχωρα
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
Αστέρας Ρεθύμνου
Νεάπολη
Πλατανιάς
Πόρος
Αρης Σούδας
Ρεθυμνιακός
Αρης Ρεθύμνου
ΠΟΑ
Ηρόδοτος
Δαμάστα
Αναγέννηση Ιεράπετρας
4η Αγωνιστική
Αλμυρός
Γιούχτας
Παλαιόχωρα
Νεάπολη
Πλατανιάς
Δαμάστα
Αναγέννηση Ιεράπετρας
Ηρόδοτος
ΑΟΑΝ
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
Αστέρας Ρεθύμνου
Πόρος
Αρης Σούδας
Ρεθυμνιακός
Αρης Ρεθύμνου
ΠΟΑ
5η αγωνιστική
Γιούχτας
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
Νεάπολη
Αλμυρός
Πόρος
ΑΟΑΝ
Δαμάστα
Παλαιόχωρα
Ρεθυμνιακός
Αστέρας Ρεθύμνου
Ηρόδοτος
Πλατανιάς
ΠΟΑ
Αρης Σούδας
Αναγέννηση Ιεράπετρας
Αρης Ρεθύμνου
6η αγωνιστική
Νεάπολη
Γιούχτας
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
Πόρος
Αλμυρός
Δαμάστα
ΑΟΑΝ
Ρεθυμνιακός
Παλαιόχωρα
Ηρόδοτος
Αστέρας Ρεθύμνου
ΠΟΑ
Πλατανιάς
Αρης Ρεθύμνου
Αρης Σούδας
Αναγέννηση Ιεράπετρας
7η αγωνιστική
Ρεθυμνιακός
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
Ηρόδοτος
Αλμυρός
ΠΟΑ
ΑΟΑΝ
Αρης Ρεθύμνου
Παλαιόχωρα
Αναγέννηση Ιεράπετρας
Αστέρας Ρεθύμνου
Πλατανιάς
Αρης Σούδας
Γιούχτας
Πόρος
Δαμάστα
Νεάπολη
8η αγωνιστική
Δαμάστα
Γιούχτας
Πόρος
Ρεθυμνιακός
Νεάπολη
Ηρόδοτος
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
ΠΟΑ
Αλμυρός
Αρης Ρεθύμνου
ΑΟΑΝ
Αναγέννηση Ιεράπετρας
Παλαιόχωρα
Αρης Σούδας
Αστέρας Ρεθύμνου
Πλατανιάς
9η αγωνιστική
Γιούχτας
Ρεθυμνιακός
Ηρόδοτος
Δαμάστα
ΠΟΑ
Πόρος
Αρης Ρεθύμνου
Νεάπολη
Αναγέννηση Ιεράπετρας
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
Αρης Σούδας
Αλμυρός
Πλατανιάς
ΑΟΑΝ
Αστέρας Ρεθύμνου
Παλαιόχωρα
10η αγωνιστική
Ηρόδοτος
Γιούχτας
Ρεθυμνιακός
ΠΟΑ
Δαμάστα
Αρης Ρεθύμνου
Πόρος
Αναγέννηση Ιεράπετρας
Νεάπολη
Αρης Σούδας
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
Πλατανιάς
Αλμυρός
Αστέρας Ρεθύμνου
ΑΟΑΝ
Παλαιόχωρα
11η αγωνιστική
Γιούχτας
ΠΟΑ
Αρης Ρεθύμνου
Ηρόδοτος
Αναγέννηση Ιεράπετρας
Ρεθυμνιακός
Αρης Σούδας
Δαμάστα
Πλατανιάς
Πόρος
Αστέρας Ρεθύμνου
Νεάπολη
Παλαιόχωρα
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
ΑΟΑΝ
Αλμυρός
12η αγωνιστική
Αρης Ρεθύμνου
Γιούχτας
ΠΟΑ
Αναγέννηση Ιεράπετρας
Ηρόδοτος
Αρης Σούδας
Ρεθυμνιακός
Πλατανιάς
Δαμάστα
Αστέρας Ρεθύμνου
Πόρος
Παλαιόχωρα
Νεάπολη
ΑΟΑΝ
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
Αλμυρός
13η αγωνιστική
Γιούχτας
Αναγέννηση Ιεράπετρας
Αρης Σούδας
Αρης Ρεθύμνου
Πλατανιάς
ΠΟΑ
Αστέρας Ρεθύμνου
Ηρόδοτος
Παλαιόχωρα
Ρεθυμνιακός
ΑΟΑΝ
Δαμάστα
Αλμυρός
Πόρος
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
Νεάπολη
14η αγωνιστική
Αρης Σούδας
Γιούχτας
Αναγέννηση Ιεράπετρας
Πλατανιάς
Αρης Ρεθύμνου
Αστέρας Ρεθύμνου
ΠΟΑ
Παλαιόχωρα
Ηρόδοτος
ΑΟΑΝ
Ρεθυμνιακός
Αλμυρός
Δαμάστα
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
Πόρος
Νεάπολη
15η αγωνιστική
Γιούχτας
Πλατανιάς
Αστέρας Ρεθύμνου
Αρης Σούδας
Παλαιόχωρα
Αναγέννηση Ιεράπετρας
ΑΟΑΝ
Αρης Ρεθύμνου
Αλμυρός
ΠΟΑ
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
Ηρόδοτος
Νεάπολη
Ρεθυμνιακός
Πόρος
Δαμάστα