ΕΠΣ Χανίων - Γενικά Θέματα

Ενημέρωση για την έκδοση ταυτοτήτων τριετίας των προπονητών

Την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης ταυτοτήτων τριετίας των προπονητών κάνει γνωστό ο Σύνδεσμος Προπονητών Ν. Χανίων "Ο Παγκρήτιος".

Όπως σημειώνεται στο δελτίο τύπου, οι ενδιαφερόμενοι αφού συμπληρώσουν τις αιτήσεις θα πρέπει να τις αποστείλλουν στα γραφεία της ΕΠΣ Χανίων.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Συνάδελφοι προπονητές,
Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ε.Π.Ο. και η ΕΠΣ.ΧΑΝΙΩΝ αρχίζει τη διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων τριετίας προπονητών UEFA/Ε.Π.Ο. 2019-2021.
Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου
2) Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4) Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή*
5) Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων**
6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών (όπου υπάρχει)
7) Καταβολή παραβόλου 200 €
Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει)
*Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο.
**Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2017
Συλλογή και αποστολή δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στην  Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων , η οποία με τη σειρά της θα τα αποστέλλει με τον ίδιο τρόπο στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ
Για διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με: 28210-45106.