Αστέρας Χαλέπας

Συνεχίζει ο Ευθυμάκης στην προεδρία

Ο Παντελής Ευθυμάκης παραμένει επικεφαλής της διοίκησης του Αστέρα Χαλέπας, όπως προέκυψε μετά τη Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο Κώστας Ταμπάκης, γεν. γραμματέας ο Θανάσης Βοσκάκης και ταμίας ο Στέλιος Μπικουβαράκης. Μέλη είναι οι Μάρκος Μπερβαντάκης, Κώστας Τσουβαλάς, Σπύρος Λαμάϊ και Γιώργος Πιπεράκης.

Η ανακοίνωση του Αστέρα έχει ως εξής:

Μετά από την Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2018 το νέο Δ.Σ. που εξελέγη συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση

Παντελής Ευθυμάκης Πρόεδρος
Κώστας Ταμπάκης Αντιπρόεδρος
Θανάσης Βοσκάκης Γενικός Γραμματέας
Στέλιος Μπικουβαράκης Ταμίας
Μάρκος Μπερβαντάκης Μέλος
Κώστας Ανδρεαδάκης Μέλος
Κώστας Τσουβαλάς Μέλος
Σπύρος Λαμάϊ Μέλος
Γιώργος Πιπεράκης Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
Ιωσήφ Κοκογιαννάκης
Κώστας Φαλαγγάρης
Χρήστος Σκαράκης