Β' ΕΠΣ Χανίων 2018-19
Print
1η Αγωνιστική Ποσειδώνας Τσικαλαριών - : - Χάλης    
  Θησέας - : - Πέργαμος    
  Α.Π. Σούδας - : - Άρης Βουκολιών    
  Ασπίδα - : - Υρτακίνα    
  Ήφαιστος Χανίων - : - Αστέρας Μανολιόπουλου    
  Ροδωπού - : - Νέος Σαμψών    
  Αστέρας Χαλέπας - : - Άμιλλα    
  Κεραμειά - : - Ιδομενέας    

2η Αγωνιστική Ασπίδα - : - Ποσειδώνας Τσικαλαριών    
  Ιδομενέας - : - Α.Π. Σούδας    
  Χάλης - : - Ροδωπού    
  Πέργαμος - : - Ήφαιστος Χανίων    
  Υρτακίνα - : - Κεραμειά    
  Άρης Βουκολιών - : - Άμιλλα    
  Νέος Σαμψών - : - Θησέας    
  Αστέρας Μανολιόπουλου - : - Αστέρας Χαλέπας    

3η Αγωνιστική Ποσειδώνας Τσικαλαριών - : - Ροδωπού    
  Ήφαιστος Χανίων - : - Νέος Σαμψών    
  Κεραμειά - : - Ασπίδα    
  Άμιλλα - : - Ιδομενέας    
  Θησέας - : - Χάλης    
  Αστέρας Χαλέπας - : - Πέργαμος    
  Α.Π. Σούδας - : - Υρτακίνα    
  Άρης Βουκολιών - : - Αστέρας Μανολιόπουλου    

4η Αγωνιστική Κεραμειά - : - Ποσειδώνας Τσικαλαριών    
  Υρτακίνα - : - Άμιλλα    
  Ροδωπού - : - Θησέας    
  Νέος Σαμψών - : - Αστέρας Χαλέπας    
  Ασπίδα - : - Α.Π. Σούδας    
  Ιδομενέας - : - Αστέρας Μανολιόπουλου    
  Χάλης - : - Ήφαιστος Χανίων    
  Πέργαμος - : - Άρης Βουκολιών    

5η Αγωνιστική Αστέρας Χαλέπας - : - Χάλης    
  Ποσειδώνας Τσικαλαριών - : - Θησέας    
  Α.Π. Σούδας - : - Κεραμειά    
  Αστέρας Μανολιόπουλου - : - Υρτακίνα    
  Ήφαιστος Χανίων - : - Ροδωπού    
  Άρης Βουκολιών - : - Νέος Σαμψών    
  Άμιλλα - : - Ασπίδα    
  Ιδομενέας - : - Πέργαμος    

6η Αγωνιστική Άμιλλα - : - Ποσειδώνας Τσικαλαριών    
  Ασπίδα - : - Αστέρας Μανολιόπουλου    
  Θησέας - : - Ήφαιστος Χανίων    
  Χάλης - : - Άρης Βουκολιών    
  Κεραμειά - : - Άμιλλα    
  Υρτακίνα - : - Πέργαμος    
  Ροδωπού - : - Αστέρας Χαλέπας    
  Νέος Σαμψών - : - Ιδομενέας    

7η Αγωνιστική Ποσειδώνας Τσικαλαριών - : - Ήφαιστος Χανίων    
  Άρης Βουκολιών - : - Ροδωπού    
  Άμιλλα - : - Α.Π. Σούδας    
  Πέργαμος - : - Ασπίδα    
  Αστέρας Χαλέπας - : - Θησέας    
  Ιδομενέας - : - Χάλης    
  Αστέρας Μανολιόπουλου - : - Κεραμειά    
  Υρτακίνα - : - Νέος Σαμψών    

8η Αγωνιστική Κεραμειά - : - Πέργαμος    
  Άμιλλα - : - Ποσειδώνας Τσικαλαριών    
  Ροδωπού - : - Ιδομενέας    
  Ήφαιστος Χανίων - : - Αστέρας Χαλέπας    
  Ασπίδα - : - Νέος Σαμψών    
  Α.Π. Σούδας - : - Αστέρας Μανολιόπουλου    
  Χάλης - : - Υρτακίνα    
  Θησέας - : - Άρης Βουκολιών    

9η Αγωνιστική Ποσειδώνας Τσικαλαριών - : - Αστέρας Χαλέπας    
  Ιδομενέας - : - Θησέας    
  Αστέρας Μανολιόπουλου - : - Άμιλλα    
  Νέος Σαμψών - : - Κεραμειά    
  Άρης Βουκολιών - : - Ήφαιστος Χανίων    
  Υρτακίνα - : - Ροδωπού    
  Πέργαμος - : - Α.Π. Σούδας    
  Χάλης - : - Ασπίδα    

10η Αγωνιστική Αστέρας Μανολιόπουλου - : - Ποσειδώνας Τσικαλαριών    
  Α.Π. Σούδας - : - Νέος Σαμψών    
  Αστέρας Χαλέπας - : - Άρης Βουκολιών    
  Θησέας - : - Υρτακίνα    
  Άμιλλα - : - Πέργαμος    
  Κεραμειά - : - Χάλης    
  Ήφαιστος Χανίων - : - Ιδομενέας    
  Ροδωπού - : - Ασπίδα    

11η Αγωνιστική Ποσειδώνας Τσικαλαριών - : - Άρης Βουκολιών    
  Υρτακίνα - : - Ήφαιστος Χανίων    
  Πέργαμος - : - Αστέρας Μανολιόπουλου    
  Χάλης - : - Α.Π. Σούδας    
  Ιδομενέας - : - Αστέρας Χαλέπας    
  Ασπίδα - : - Θησέας    
  Νέος Σαμψών - : - Άμιλλα    
  Ροδωπού - : - Κεραμειά    

12η Αγωνιστική Πέργαμος - : - Ποσειδώνας Τσικαλαριών    
  Άμιλλα - : - Χάλης    
  Άρης Βουκολιών - : - Ιδομενέας    
  Ήφαιστος Χανίων - : - Ασπίδα    
  Αστέρας Μανολιόπουλου - : - Νέος Σαμψών    
  Α.Π. Σούδας - : - Ροδωπού    
  Αστέρας Χαλέπας - : - Υρτακίνα    
  Θησέας - : - Κεραμειά    

13η Αγωνιστική Ποσειδώνας Τσικαλαριών - : - Ιδομενέας    
  Ασπίδα - : - Αστέρας Χαλέπας    
  Νέος Σαμψών - : - Πέργαμος    
  Ροδωπού - : - Άμιλλα    
  Υρτακίνα - : - Άρης Βουκολιών    
  Κεραμειά - : - Ήφαιστος Χανίων    
  Χάλης - : - Αστέρας Μανολιόπουλου    
  Θησέας - : - Α.Π. Σούδας    

14η Αγωνιστική Νέος Σαμψών - : - Ποσειδώνας Τσικαλαριών    
  Αστέρας Μανολιόπουλου - : - Ροδωπού    
  Ιδομενέας - : - Υρτακίνα    
  Ήφαιστος Χανίων - : - Κεραμειά    
  Πέργαμος - : - Χάλης    
  Άμιλλα - : - Θησέας    
  Άρης Βουκολιών - : - Ασπίδα    
  Ήφαιστος Χανίων - : - Α.Π. Σούδας    

15η Αγωνιστική Κεραμειά - : - Άρης Βουκολιών    
  Ποσειδώνας Τσικαλαριών - : - Υρτακίνα    
  Θησέας - : - Αστέρας Μανολιόπουλου    
  Χάλης - : - Νέος Σαμψών    
  Α.Π. Σούδας - : - Αστέρας Χαλέπας    
  Ασπίδα - : - Ιδομενέας    
  Ήφαιστος Χανίων - : - Άμιλλα    
  Ροδωπού - : - Πέργαμος    

16η Αγωνιστική Χάλης - : - Ποσειδώνας Τσικαλαριών    
  Πέργαμος - : - Θησέας    
  Υρτακίνα - : - Ασπίδα    
  Άρης Βουκολιών - : - Α.Π. Σούδας    
  Νέος Σαμψών - : - Ροδωπού    
  Αστέρας Μανολιόπουλου - : - Ήφαιστος Χανίων    
  Ιδομενέας - : - Κεραμειά    
  Άμιλλα - : - Αστέρας Χαλέπας    

17η Αγωνιστική Ποσειδώνας Τσικαλαριών - : - Ασπίδα    
  Α.Π. Σούδας - : - Ιδομενέας    
  Ροδωπού - : - Χάλης    
  Ήφαιστος Χανίων - : - Πέργαμος    
  Κεραμειά - : - Υρτακίνα    
  Άμιλλα - : - Άρης Βουκολιών    
  Θησέας - : - Νέος Σαμψών    
  Αστέρας Χαλέπας - : - Αστέρας Μανολιόπουλου    

18η Αγωνιστική Ροδωπού - : - Ποσειδώνας Τσικαλαριών    
  Νέος Σαμψών - : - Ήφαιστος Χανίων    
  Ασπίδα - : - Κεραμειά    
  Ιδομενέας - : - Άμιλλα    
  Χάλης - : - Θησέας    
  Πέργαμος - : - Αστέρας Χαλέπας    
  Αστέρας Μανολιόπουλου - : - Άρης Βουκολιών    
  Υρτακίνα - : - Α.Π. Σούδας    

19η Αγωνιστική Ποσειδώνας Τσικαλαριών - : - Κεραμειά    
  Άμιλλα - : - Υρτακίνα    
  Θησέας - : - Ροδωπού    
  Αστέρας Χαλέπας - : - Νέος Σαμψών    
  Α.Π. Σούδας - : - Ασπίδα    
  Αστέρας Μανολιόπουλου - : - Ιδομενέας    
  Ήφαιστος Χανίων - : - Χάλης    
  Άρης Βουκολιών - : - Πέργαμος    

20η Αγωνιστική Θησέας - : - Ποσειδώνας Τσικαλαριών    
  Χάλης - : - Αστέρας Χαλέπας    
  Κεραμειά - : - Α.Π. Σούδας    
  Υρτακίνα - : - Αστέρας Μανολιόπουλου    
  Ροδωπού - : - Ήφαιστος Χανίων    
  Νέος Σαμψών - : - Άρης Βουκολιών    
  Ασπίδα - : - Άμιλλα    
  Πέργαμος - : - Ιδομενέας    

21η Αγωνιστική Ποσειδώνας Τσικαλαριών - : - Α.Π. Σούδας    
  Αστέρας Μανολιόπουλου - : - Ασπίδα    
  Ήφαιστος Χανίων - : - Θησέας    
  Άρης Βουκολιών - : - Χάλης    
  Άμιλλα - : - Κεραμειά    
  Πέργαμος - : - Υρτακίνα    
  Αστέρας Χαλέπας - : - Ροδωπού    
  Ιδομενέας - : - Νέος Σαμψών    

22η Αγωνιστική Ροδωπού - : - Άρης Βουκολιών    
  Ήφαιστος Χανίων - : - Ποσειδώνας Τσικαλαριών    
  Ασπίδα - : - Πέργαμος    
  Α.Π. Σούδας - : - Άμιλλα    
  Χάλης - : - Ιδομενέας    
  Θησέας - : - Αστέρας Χαλέπας    
  Κεραμειά - : - Αστέρας Μανολιόπουλου    
  Νέος Σαμψών - : - Υρτακίνα    

23η Αγωνιστική Ποσειδώνας Τσικαλαριών - : - Άμιλλα    
  Πέργαμος - : - Κεραμειά    
  Αστέρας Χαλέπας - : - Ήφαιστος Χανίων    
  Ιδομενέας - : - Ροδωπού    
  Αστέρας Μανολιόπουλου - : - Α.Π. Σούδας    
  Νέος Σαμψών - : - Ασπίδα    
  Άρης Βουκολιών - : - Θησέας    
  Υρτακίνα - : - Χάλης    

24η Αγωνιστική Αστέρας Χαλέπας - : - Ποσειδώνας Τσικαλαριών    
  Θησέας - : - Ιδομενέας    
  Άμιλλα - : - Αστέρας Μανολιόπουλου    
  Κεραμειά - : - Νέος Σαμψών    
  Ήφαιστος Χανίων - : - Άρης Βουκολιών    
  Ροδωπού - : - Υρτακίνα    
  Α.Π. Σούδας - : - Πέργαμος    
  Ασπίδα - : - Χάλης    

25η Αγωνιστική Ποσειδώνας Τσικαλαριών - : - Αστέρας Μανολιόπουλου    
  Νέος Σαμψών - : - Α.Π. Σούδας    
  Άρης Βουκολιών - : - Αστέρας Χαλέπας    
  Υρτακίνα - : - Θησέας    
  Πέργαμος - : - Άμιλλα    
  Χάλης - : - Κεραμειά    
  Ασπίδα - : - Ροδωπού    
  Ιδομενέας - : - Ήφαιστος Χανίων    

26η Αγωνιστική Άρης Βουκολιών - : - Ποσειδώνας Τσικαλαριών    
  Ήφαιστος Χανίων - : - Υρτακίνα    
  Αστέρας Μανολιόπουλου - : - Πέργαμος    
  Α.Π. Σούδας - : - Χάλης    
  Αστέρας Χαλέπας - : - Ιδομενέας    
  Θησέας - : - Ασπίδα    
  Άμιλλα - : - Νέος Σαμψών    
  Κεραμειά - : - Ροδωπού    

27η Αγωνιστική Ποσειδώνας Τσικαλαριών - : - Πέργαμος    
  Χάλης - : - Άμιλλα    
  Ιδομενέας - : - Άρης Βουκολιών    
  Ασπίδα - : - Ήφαιστος Χανίων    
  Νέος Σαμψών - : - Αστέρας Μανολιόπουλου    
  Ροδωπού - : - Α.Π. Σούδας    
  Υρτακίνα - : - Αστέρας Χαλέπας    
  Κεραμειά - : - Θησέας    

28η Αγωνιστική Ιδομενέας - : - Ποσειδώνας Τσικαλαριών    
  Αστέρας Χαλέπας - : - Ασπίδα    
  Πέργαμος - : - Νέος Σαμψών    
  Άμιλλα - : - Ροδωπού    
  Άρης Βουκολιών - : - Υρτακίνα    
  Ήφαιστος Χανίων - : - Κεραμειά    
  Αστέρας Μανολιόπουλου - : - Χάλης    
  Άμιλλα - : - Θησέας    

29η Αγωνιστική Ροδωπού - : - Αστέρας Μανολιόπουλου    
  Ποσειδώνας Τσικαλαριών - : - Νέος Σαμψών    
  Κεραμειά - : - Αστέρας Χαλέπας    
  Υρτακίνα - : - Ιδομενέας    
  Χάλης - : - Πέργαμος    
  Α.Π. Σούδας - : - Ήφαιστος Χανίων    
  Ασπίδα - : - Άρης Βουκολιών    

30η Αγωνιστική Νέος Σαμψών - : - Χάλης    
  Αστέρας Μανολιόπουλου - : - Θησέας    
  Ιδομενέας - : - Ασπίδα    
  Αστέρας Χαλέπας - : - Α.Π. Σούδας    
  Πέργαμος - : - Ροδωπού    
  Άμιλλα - : - Ήφαιστος Χανίων    
  Υρτακίνα - : - Ποσειδώνας Τσικαλαριών    
  Άρης Βουκολιών - : - Κεραμειά    
[Πίσω]